Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
LAD plānotās projektu kārtas 2019.gadā Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 14 Janvāris 2019 18:12

4. Ieguldījumi materiālajos aktīvos 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

4.1.

Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās           

Kārta plānota 2019.gada oktobrī

4.2. 

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē 

Kārta plānota 2019.gada oktobrī

4.3. 

Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā

Kārta plānota 2019.gada oktobrī

6. Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

6.1. 

Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
uzņēmējdarbības uzsākšanai

Kārta plānota 2019.gada maijā

6.3. 

Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot
mazās lauku saimniecības

Kārta plānota 2019.gada maijā

6.4. 

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

Kārta 2019.gadā nav plānota

8. Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā 

Nr.

Apakšpasākuma nosaukums

Termiņi

8.1. 

Meža ieaudzēšana

Kārta plānota 2019.gada martā

8.5. 

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Kārta plānota 2019.gada martā

 

 Avots: LAD 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/