Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
6.4. Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā Drukāt
Jaunumi - UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 11 Jūlijs 2017 15:03
Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos.

Atbalsta intensitāte ir 25%, 35% un 40%.

Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes, kas saistītas ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanai, kā arī tūrisma aktivitāšu veicināšana.

2.kārtai pieejamais publiskais finansējums: 20 000 000 EUR

Kārta atvērta 01.08.2017.-31.08.2017.

 

Atbalstāmās nozares

 • Uzņēmējdarbība

 • Tūrisma nozare

 • Citas nozares


Atbalstāmās aktivitātes

 • Būvniecība

 • Iekārtu iegāde

 • Tehnikas iegāde


Atbalsta pretendenti

 • Juridiska persona

 • Individuālais komersants

 • Saimnieciskās darbības veicējs

 • IZŅEMOT biedrības/nodibinājumi


ATBALSTA PRETENDENTS IR:

 1. lauksaimnieks – saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;

 2. saimnieciskās darbības veicējs, kura dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā, kā arī IK vai juridiska persona, kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā, ja tie atbilst mikro vai maza uzņēmuma statusam;

ATBALSTĀMĀS AKTIVITĀTES:

 1. ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība – ja atbalsta pretendents ir MVU. Atbalsta saņēmējs attīsta savu esošo saimniecisko darbību tajā pašā nozarē un arī nozarē, kas tieši papildina un ir saistīta ar esošo saimniecisko darbību;

 2. ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana – ja atbalsta pretendents ir lauksaimnieks, kurš pēdējā noslēgtajā gadā no lauksaimnieciskās darbības ir guvis ieņēmumus ne mazāk kā 51% no kopējiem ieņēmumiem;

 3. tūrisma aktivitāšu veicināšana – esošiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.

NEATBALSTĀMĀS NOZARE:
Lauksaimniecība, lauksaimniecības produktu pārstrāde (arī dzērienu ražošana, izņemot dabisko minerālūdeņu un citu pudelēs pildītu ūdeņu ražošanu), tērauda nozare, ogļrūpniecība, kuģu būve, sintētisko šķiedru nozare, transporta nozare (izņemot taksometru pakalpojumus, individuālos kravu pārvadāšanas pakalpojumus un cauruļvadu transportu un kosmisko transportu), enerģijas ražošanas, sadales un infrastruktūras nozare.

SASNIEDZAMIE MĒRĶI:

 1. rada vismaz vienu jaunu darbavietu;

 2. saglabā esošās darbavietas;

 3. attīsta saimniecisko darbību.

ATBALSTA APMĒRS:

 1. Plānošanas periodā vienai ar atbalsta pretendentu saistīto personu grupai kopējā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 200 000 euro;

 2. Vienam atbalsta pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs tiek aprēķināts, nepārsniedzot atbalsta pretendenta neto apgrozījumu no saimnieciskās darbības pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vairāk kā trīs reizes.

ATBALSTA INTENSITĀTE:

 • 40% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām;

 • 35% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām lielajiem komersantiem, kas neatbilst regulas Nr. 651/2014 I pielikumā noteiktajai mikrouzņēmumu, mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai (attiecas tikai uz lauksaimniekiem);

 • 25% - no projektā apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām mobilās tehnikas iegādes gadījumā.


ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:

 • jaunu ražošanai un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu iegāde;

 • mobilas tehnikas (mehāniskā vai velkamā transportlīdzekļa) iegāde, kas obligāti reģistrējama Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā;

 • jaunas būvniecības vai pārbūves projektu izmaksas;

 • būvmateriālu iegādes izmaksas;

 • vispārējās izmaksas, bet ne vairāk kā 7% no būvniecības tāmē iekļauto attiecināmo izmaksu kopsummas, nepārsniedzot 5 000 euro.

Avots: Lauku atbalsta dienests