Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai Drukāt
Jaunumi - PAŠVALDĪBĀM
Otrdiena, 19 Oktobris 2010 20:48

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Finansējuma saņēmēji ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās iestāde, kas nav izveidota ar mērķi veikt saimniecisko darbību.

Pieteikšanās termiņš: Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720 latu, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177 834 211 latu un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509 lati. Uz šo brīdi vēl tiek pieņemti projekta pieteikumi. Tiklīdz pieejamais finansējums tiks apgūts, pieteikumu pieņemšana tiks slēgta.

VRAA veiks daļēju aktivitātes administrēšanas ciklu, nodrošinot vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanu, progresa pārskatu un maksājumu pieprasījumu pārbaudi, maksājumu veikšanu, izdevumu deklarāciju sagatavošanu, projektu ieviešanas uzraudzību un kontroli.

Plašāka informācija: http://www.vraa.gov.lv/lv/eraf_2007_2013/attistiba/