Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Izsludināta projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" Drukāt
PRIVĀTPERSONĀM
Otrdiena, 08 Septembris 2015 22:08
Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā".

Pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" notiks no 2015.gada 15.oktobra līdz 2015.gada 16.novembrim ar kopējo publisko finansējumu  9 500 000  euro.

 

Lasīt tālāk...
 
Sākas otrais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 24 Augusts 2015 10:53
 
Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros sākas otrais projektu pieteikumu konkurss finansējuma saņemšanai pārrobežu sadarbības projektiem, kuri tiek ieviesti kopā ar partneriem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, tai skaitā Ālandu salām.

 

Lasīt tālāk...
 
Plāno rīkot projektu konkursu energoefektivitātes uzlabošanai arhitektūras pieminekļos Drukāt
PAŠVALDĪBĀM
Trešdiena, 12 Augusts 2015 13:14


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāno organizēt projektu konkursu par iespējām saņemt finansējumu energoefektivitātes uzlabošanai valsts nozīmes arhitektūras pieminekļos. 

 

Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ir 8765 pieminekļi, no tiem 5277 ir valsts nozīmes. Savukārt no tiem 1291 ir arhitektūras piemineklis. Kā norāda ministrija, pieminekļu skaits ar katru gadu palielinās un sarakstā objekti vairāk tiek iekļauti, nekā izslēgti. Iekļautie objekti ir kultūrvēsturiski nozīmīgi, un to saglabāšana ir nepieciešama nākamajām paaudzēm.

Konkursa mērķis būs oglekļa dioksīda (CO2) emisiju samazināšana, veicot valsts aizsargājamo valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu pārbūvi vai atjaunošanu. Uz finansējumu varēs pretendēt tādi arhitektūras pieminekļi, kas atbilst vienai no noteiktajām kategorijām, piemēram, ēkas pašizklaides pasākumiem (kinoteātri, koncertzāles, operu ēkas, teātri), apjumtas estrādes, muzeji un bibliotēkas, kulta ēkas (baznīcas, kapelas, mošejas un sinagogas, kapličas, sēru zāles) un dažādas kultūrvēsturiskas ēkas.

Pieejamais finansējums siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas pasākumiem būs 9 miljoni eiro.

Noteikumu projekts vēl ir izstrādes stadijā, un konkurss tiks izsludināts, kad noteikumi tiks apstiprināti valdībā.

 

Avots:  http://www.abc.lv/raksts/abc_raksts/plano-rikot-projektu-konkursu-energoefektivitates-uzlabosanai-arhitekturas-piemineklos/

 
Plānotās aktivitātes Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Sestdiena, 08 Augusts 2015 09:18

Plānotās kārtas līdz 2015. gada beigām

 

LAP pasākums

Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas izsludināšana

Projektu iesniegumu pieņemšana

 

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 6.1. apakšpasākums „Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

 

 

15.07. 2015.

  15.08. 2015.- 15.09. 2015.

 

Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība 6.3. apakšpasākums „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās saimniecības”

 

03.08. 2015.

03.09. 2015.- 05.10. 2015.

 

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

03.08.2015.

03.09.2015. – 01.12.2015.

Nepārtrauktā kārta līdz brīdim, kad sasniedz 80% no pieejamā finansējuma

Ieguldījumi materiālajos aktīvos (visos apakšpasākumos – modernizācija, pārstrāde, meliorācija)

18.10. 2015.

18.11. 2015.- 18.12. 2015.

 

 

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

15.09. 2015.

15.10. 2015.- Nepārtrauktā kārta atbilstoši MK noteiktajai pašvaldību kvotai

Ražas, dzīvnieku un augu apdrošināšanas prēmija

01.09. 2015.

01.10. 2015.- līdz gada beigām

 

Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

01.09. 2015.

01.10. 2015.- 01.11. 2015.

Zināšanu pārnese un informācijas pasākumi:

1.1.prasmju apguves pasākumi

1.2. demonstrējumu pasākumi

1.3. saimniecību un mežu apmeklējums

 

01.11.2015. izsludināts publiskais iepirkums visos apakšpasākumos

 

 

 

 Avots: izmantota informācija no http://www.llka.lv/f/aktualitates/projekti.pdf

 

 

 

 
Būs finansējums mežiem! Drukāt
PRIVĀTPERSONĀM
Otrdiena, 04 Augusts 2015 10:43

Otrdien, 4. augustā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” atbalsta saņemšanas un piešķiršanas kārtību, sākot no 2015. gada.

 

Jaunais noteikumu projekts nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu šādiem pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumiem: „Meža ieaudzēšana”, „Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana” un „Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai”. 

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 10 no 122