Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Jauns atbalsts saimnieciskas darbības veicējiem laukos ar lauksaimniecību nesaistītas uzņēmējdarbības radīšanai Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Piektdiena, 27 Maijs 2016 20:05

 

Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā. 

 

Piedalīties projektu konkursā varēs saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir deklarēti vai kuru uzņēmums ir reģistrēts lauku teritorijā. Atbalsts būs gan saimnieciskās darbības attīstībai un dažādošanai, gan tūrisma aktivitāšu veicināšanai. 

 

Atbalsta pretendenti nosacīti iedalāmi divās daļās. Viena – saimnieciskās darbības veicēji, kuri jau nodarbojas ar lauksaimniecību, varēs dažādot savu saimniecisko darbību. Otra – uzņēmēji, kuri nav lauksaimnieki, varēs attīstīt savu saimniecisko darbību nelauksaimnieciskajās nozarēs. Visiem pretendentiem atbalsts būs jaunu darbavietu radīšanai un uzņēmējdarbības attīstīšanai gandrīz vai visās tautsaimniecības jomās, izņemot atbalsta pretendentus, kuri vēlēsies, piemēram, attīstīt ogļrūpniecību, tērauda ražošanu, komercpārvadājumus u.c. jomas, kas arī uzskaitītas noteikumos.

 

Jaunie noteikumi arī nosaka, kādiem kritērijiem jāatbilst ražotājam, lai varētu pieteikties atbalstam, kādi ir iesniedzamie dokumenti un pieteikšanās kārtība, attiecināmās izmaksas, un citus nosacījumus atbalsta saņēmējiem. 

 

Ministru kabineta noteikumi "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis

 

 

 

Avots: www.zm.gov.lv 

 
Pieejams atbalsts mežsaimniecībai Drukāt
PRIVĀTPERSONĀM
Piektdiena, 27 Maijs 2016 20:02

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā"

Otrās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. jūnija līdz 2016. gada 27. jūlijam.

Pasākuma „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” apakšpasākumā "Meža ieaudzēšana" atbalstāmās aktivitātes ir meža ieaudzēšana un kopšana, ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana ar pieejamo publisko finansējumu EUR 4 000 000 (četri miljoni euro).

"Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana" atbalstu piešķir par meža atjaunošanu platībā, kurā atbilstoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. Pieejamais publiskais finansējums ir EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro).

"Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai"atbalstāmās aktivitātes ir jaunaudžu retināšana un jaunaudžu retināšana ar atzarošanu, neproduktīvu mežaudžu nomaiņa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, valdošās koku sugas nomaiņa baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai blīgznas sugu mežaudzēs. Pieejamais publiskais finansējums ir 5 000 000 EUR.

Avots:wwww.lad.gov.lv

 
Atbalsts ražošanas ēku izveidei Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 21 Marts 2016 18:32

Pieteikšanās: 2016.gada aprīlis –maijs (nav vēl izsludināts)

 PROJEKTA IESNIEDZĒJS

  • sīkais, mazais vai vidējais komersants, kura pamatdarbības nozare ir apstrādes rūpniecība;

  • komersants vai nodibinājums kurš nodarbojas ar nekustamā īpašuma attīstīšanu ražošanas vajadzībām un tālāku iznomāšanu;

  • ostu pārvalde.

Lasīt tālāk...
 
Izsludinātie Leader projektu konkursi Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 21 Marts 2016 17:18

1.Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai” 01.04.2016.- 02.05.2016.

2.Biedrība “Sateka” 06.04.2016.- 06.05.2016.

3.Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Sernikon"11.04.2016.- 11.05.2016.

4.Saldus rajona attīstības biedrība 11.04.2016.- 11.05.2016.

5.Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe" 11.04.2016.- 11.05.2016.

6.Biedrība "Lauku partnerība "Lielupe"no 11.04.2016.

7.Biedrība " Cēsu rajona lauku partnerība" 11.04.2016.- 11.05.2016.

8.Biedrība "Aizkraukles rajona partnerība" 12.04.2016.- 12.05.2016.

9.Biedrība "Pierīgas partnerība" 15.04.2016.- 16.05.2016.

10.Biedrība "Preiļu rajona partnerība"15.04.2016.- 16.05.2016.

11.Biedrība "Vidzemes lauku partnerība "Brasla" 15.04.2016.- 16.05.2016.

12.Biedrība "Ziemeļkurzemes biznesa asociācija"18.04.2016.- 18.05.2016.

13.Nodibinājums "Madonas novada fonds" 18.04.2016.- 18.05.2016.

14.Biedrība "Jūrkante" 18.04.2016.- 18.05.2016.

15.Biedrība "Liepājas rajona partnerība" 18.04.2016.- 18.05.2016.

16.Biedrība "Balvu rajona partnerība" 18.04.2016.- 18.05.2016.

17.Biedrība "Abulas lauku partnerība" 20.04.2016.- 20.05.2016.

18.Biedrība "Lauku partnerība Ziemeļgauja" 20.04.2016.- 20.05.2016.

19.Biedrība "Rēzeknes rajona kopienu partnerība" 20.04.2016.- 20.05.2016.

20.Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" 20.04.2016.- 20.05.2016.

21.Biedrība "Partnerība "Daugavkrasts" 02.05.2016.- 02.06.2016.

22.Biedrība “Partnerība Laukiem un Jūrai” 02.05.2016.- 02.06.2016. 
"Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos Drukāt
PAŠVALDĪBĀM
Pirmdiena, 21 Marts 2016 15:59

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" (turpmāk - konkurss) ietvaros.

Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, veicot valsts nozīmes aizsargājamo arhitektūras pieminekļu pārbūvi, atjaunošanu vai vienkāršoto fasādes atjaunošanu.

Konkursa ietvaros pieejamais Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums ir 9 000 000,00 euro, tai skaitā 6 000 000 euro - projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir virs 500 000 euro un 3 000 000 euro - projektiem, kuros projekta iesniegumā pieprasītais finanšu instrumenta finansējums ir līdz 500 000 (ieskaitot) euro.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 6 no 123