Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā Drukāt
PRIVĀTPERSONĀM
Piektdiena, 11 Novembrī 2016 16:02

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā" . Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 15. decembra līdz 2017. gada 16.janvārim, pasākumā pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 7 miljoni eiro.

 

Lasīt tālāk...
 
Pieejams atbalsts “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Pirmdiena, 17 Oktobris 2016 15:10

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 21.novembra līdz 2016.gada 21.decembrim izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumos „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”, „Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās” lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām ir 1 500 000 eiro, bet lauku saimniecībām - 35 170 012 eiro. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt lauku saimniecības, lai uzlabotu to ekonomiskās darbības rādītājus un konkurētspēju, kā arī veicināt kooperācijas attīstību, nodrošinot dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atbalstot pret klimata pārmaiņām noturīgu ekonomiku.

„Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” mērķis ir paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos.  Pieejamais publiskais finansējums ir 12 188 245 eiro.

„Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” mērķis ir uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu. Pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumā ir 6 015 013 eiro.

Plašāka informācija par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, finansējuma sadalījumu pa reģioniem un citiem jautājumiem ir pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.

Projekta iesniegumu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas atbalstīto pasākumu ietvaros.

 

 
Ieguldījumi materiālajos aktīvos Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 27 Septembris 2016 15:16

Otrdien, 27. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka atbalsta piešķiršanas kārtību lauksaimniekiem valsts un Eiropas Savienības atbalsta pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu atbalsta piešķiršanas kārtību, informē ZM. 

Lasīt tālāk...
 
ES atbalsts efektīvu energoresursu izmantošanai, enerģijas patēriņa samazināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē. Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Sestdiena, 24 Septembris 2016 21:12

ES atbalsta pasākuma īstenošanas mērķis ir veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz atjaunojamiem energoresursiem apstrādes rūpniecības nozarē.

PROJEKTIEM  VAR PIETEIKTIES :

Sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas veic saimniecisko darbību apstrādes rūpniecības nozarēs.

ATBALSTĀMĀS DARBĪBAS UN IZMAKSAS:

  • ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošanas darbu veikšanai;
  • energoefektivitātes paaugstināšanai esošajās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, paredzot to uzlabošanu vai nomaiņu; 
  • ēkas inženiersistēmu atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei;
  • ieguldījumiem atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanai;
  • kā arī projekta tehniskās dokumentācijas un projekta vadības nodrošināšanai.

 

Vienam projekta iesniegumam minimāli pieejamais publiskā finansējuma apmērs ir 50 000 EUR un maksimālais – 600 000 EUR.

Vienam projektam maksimāli pieļaujamais attiecināmo izmaksu apmērs ir 2 000 000 EUR.

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 30%.

Projekta iesniegumu iesniegšana no 2016.gada novembra līdz 2016.gada decembrim.

 

 
Sāk projektu atlasi energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem valsts ēkās Drukāt
VALSTS INSTITŪCIJĀM
Ceturtdienā, 22 Septembris 2016 20:27

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi ierobežotu projektu iesniegumu atlasi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai valsts ēkās. No ERAF projektu iesniegumu atlases pirmajā kārtā šim mērķim ir paredzēti 70 miljoni eiro.

Šajā projektu iesniegumu atlases kārtā ERAF atbalsts paredzēts pasākumiem, kas veicinās energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, valsts deleģētās funkcijas veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās.

Atlases kārtas īstenošanai pieejamais kopējais publiskais finansējums ir 82 619 415 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 70 226 502 eiro un valsts budžeta finansējums – 12 392 913 eiro.

Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 4 no 123