Izvēlne

Kontakti

Adrese:
Valmiera, Diakonāta 6-35, LV-4201
Tālrunis:
+371 642 22373
Mob. tālrunis:

+371 29499970

+371 26435553

+371 22079861 

Fakss:
+371 642 22373 
E-pasts:
omniapro@omniapro.lv
6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Ceturtdienā, 19 Marts 2020 11:25

6.3 Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības            Kārta atvērta 03.06.2020. – 03.08.2020.

Avots: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/atbalsta-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas-221

 
Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2020. gadā Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Svētdiena, 16 Februāris 2020 17:05

Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākumi 2020. gadā

 

Šajā gadā vēl būs iespēja pieteikties sekojošiem apakšpasākumiem (projektu konkursiem)

 

6.3. Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības

Detalizētāka informācija

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/6-3-atbalsts-uznemejdarbibas-uzsaksanai-attistot-mazas-lauku-saimniecibas/

 

8.1. Meža ieaudzēšana

Detalizētāka informācija

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/8-1-atbalsts-apmezosanai-um-meza-zemes-izveidei/

 

8.4. Meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošana

Detalizētāka informācija

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/8-3-8-4-atbalsts-meza-bojajumu-profilaksei/

 

 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/

 

 
Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos būs pieejami vairāk kā 11 miljoni eiro Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Trešdiena, 06 Novembrī 2019 20:24

Šā gada 5. novembra Ministru kabineta sēdē apstiprināti ES fondu programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas nosacījumi. Atbalstam energoefektivitātes paaugstināšanai ražošanas objektos komersantiem būs pieejami 11,67 miljoni eiro Kohēzijas fonda finansējuma. Plānots, ka jaunā atlases kārta tiks izsludināta šā gada beigās (provizoriski mēneša laikā pēc MK noteikumu publicēšanas www.likumi.lv).

 

Lasīt tālāk...
 
IZSLUDINĀTS.4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 29 Oktobris 2019 19:56

4.2. Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

 

Kārta atvērta
04.11.2019.-04.12.2019.

 

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām tehnoloģijās un ražošanas būvēs  pārtikas ražošanas uzņēmumoslauksaimniecības produktu pārstrādei

Atbalsta pretendents

 1. Juridiska persona (tai skaitā kooperatīvā sabiedrība), kas lauksaimniecības produktu pārstrādes uzņēmumā nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi.
 2. Juridiska persona, kas plāno uzsākt lauksaimniecības produktu pārstrādi, ja ir pierādīta projekta dzīvotspēja un pamatizejvielu nodrošinājums.
 3. Juridiska persona, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos.

Attiecināmo izmaksu kategorijas

 • Pamatlīdzekļu iegāde
 • Būvniecība un pārbūve
 • Vispārējās izmaksas

Maksimālās attiecināmās izmaksas

Visā programmēšanas periodā apakšpasākumā pamatlīdzekļu iegādei, būvju būvniecībai un pārbūvei vienam atbalsta pretendentam:

 • pārstrādes uzņēmumam, t.sk., kooperatīvai sabiedrībai - 5 000 000 euro;
 • nozares stratēģiskie projektiem – 5 000 000 – 10 000 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos - 100 000 euro;
 • ražotājam mājas apstākļos, ja projekta īstenošanas rezultātā uzņēmums kļūst par augu izcelsmes produktu reģistrētu uzņēmumu vai dzīvnieku izcelsmes produktu atzītu uzņēmumu – 300 000 euro;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai – 200 000 euro;
 • jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai, ja vismaz vienam tās valdes vai padomes loceklim ir vismaz divu gadu darba pieredze ražošanas vai apstrādes uzņēmuma vadīšanā un tā darbības laikā uzņēmumā viena gada neto apgrozījums ir vismaz 250 000 euro un uzņēmumos nav uzsākts maksātnespējas process – 500 000 euro;
 • lauku saimniecībai jauna pārstrādes uzņēmuma izveidošanai - 2 000 000 euro.

Atbalsta intensitāte

Maksimālā atbalsta intensitāte tiek noteikta no 30% līdz 50%.

Papildus atbalsta intensitāte 10%:

 • ja ražo pārtikas kvalitātes shēmas produktus;
 • ja  ražo vismaz 5 pārtikas produktus, kas atbilst ieteicamo pārtikas produktu izvēles kritērijiem;
 • uzņēmuma restrukturizācijai, ja to skāruši citu valstu noteiktie importa ierobežojumi;
 • ja tiek īstenots mērķis, kas veicinātu klimata pārmaiņu samazināšanu (energoefektivitātes rādītājs samazināts vismaz par 20%);
 • ja projekta rezultātā tiek ieviesta inovācija;
 • ja projekta īstenošanas rezultātā pārstrādei (tostarp kooperatīvajām sabiedrībām) vismaz 90 % apmērā tiek izmantota atbalsta pretendenta saražotā izejviela.

 

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/

Avots: Lauku atbalsta dienests

 

 
IZSLUDINĀTS 4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās Drukāt
UZŅĒMĒJIEM
Otrdiena, 29 Oktobris 2019 19:53

4.1. Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Kārta atvērta
04.11.2019.-04.12.2019.

 

Atbalsta veids

Atbalsts investīcijām lauksaimniecībā, lai uzlabotu saimniecību konkurētspēju, un ekonomiskos rādītājus, mazinātu tirgus svārstību negatīvo ietekmi,  kā arī nodrošinātu vides prasību ievērošanu

Investīcijas

Atbalsta pretendents

Lauksaimnieki (fiziskas un juridiskas personas), kooperatīvi vai valsts zinātniskās institūcijas 

Attiecināmo izmaksu kategorijas

 • Pamatlīdzekļu iegāde
 • Ilggadīgo stādījumu ierīkošana
 • Būvniecība un pārbūve (t.sk. elektroenerģijas pieslēguma pakalpojums)
 • Vispārējās izmaksas

Maksimālās attiecināmās izmaksas

 • Jaunām l/s - EUR 150 000

 • Lauku saimniecībām - EUR 2 000 000, t.sk. pamatlīdzekļi - EUR 700 000

Atbalsta intensitāte

 • 20-50%
 • Jaunajam lauksaimniekam un projektos, kuros plānots uzbūvēt vai pārbūvēt vides prasībām piemērotas kūtsmēslu krātuves - līdz 70%

http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/projekti-un-investicijas/lap-investiciju-pasakumi/

Avots: Lauku atbalsta dienests

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

Lapa 1 no 123